Târgul minier

Satul Roșia Montană se mândrește cu un inventar impresionant ce ilustrează diversitatea de stiluri arhitecturale – influențe eclectice amestecate cu tradiția locală – o așezare cosmopolită ale cărei rădăcini și decor provin din exploatarea liberă a aurului. Clădiri caracteristice cu târnaț constituie o tipologie de fundal pentru o serie de alte trăsături distincte, preponderent decorative, ce au fost împrumutate din repertoriul arhitecturii baroce și clasice. Această structură, ce se distinge de asemenea prin ziduri masive și porți monumentale ce mărginesc drumuri șerpuinde, lasă progresiv loc în suburbiile industriale locuințelor minerești, clădiri cu parter de lemn și subsol de piatră, multe dintre acestea având ateliere de procesare a minereului cu bazine de apă alimentate de izvoare, ce puteau fi folosite chiar și în iernile cele mai friguroase.