Peisajul cultural este inclus într-o zonă mai extinsă care este desemnată pentru a fi protejată prin reglementări urbanistice, o zonă care cuprinde mai multe elemente desemnate individual, de la exploatările miniere romane, la casele istorice și la două formațiuni geologice.

Protecția mai aplicată este asigurată prin clasare, cu 50 de elemente din cuprinsul peisajului cultural înscrise în Lista Monumentelor Istorice. Acestea includ situl arheologic Alburnus Maior , împreună cu câteva sub-componente, centrul istoric al târgului minier, minele romane din Masivul Cârnic, case și biserici. Alte componente sunt în prezent evaluate pentru clasare, printre ele numărându-se și tăurile aparținând vastului sistem hidrotehnic.

În acest cadru juridic de protecție, responsabilitățile revin autorităților locale, pentru protejarea prin măsuri urbanistice și proprietarilor, pentru protejarea elementelor clasate.

Conform legii, după înaintarea la UNESCO a dosarului de nominalizare, toate prevederile în vigoare pentru siturile înscrise în Lista Patrimoniului Mondial se aplică și sitului nominalizat. Acestea includ sistemul de management proiectat pentru a gestiona toate siturile și monumentelor din România care sunt înscrise în Patrimoniul Mondial.