Peisajul Cultural Minier Roșia Montană cuprinde cel mai semnificativ, extins și divers din punct de vedere tehnic complex roman de exploatare a aurului cunoscut în prezent în lume. Lucrările datează din perioada ocupației romane a Daciei (106-170 d. Hr.) și cuprind atât galerii de exploatare și conexiuni între acestea, cât și sisteme de pompare a apei și drenaj. Împreună cu posibilele faze anterioare precum și de cele ulterioare – exploatări miniere medievale și moderne - activitatea minieră cuprinde peste două milenii. Toate fazele și-au lăsat amprenta, atât în subteran, cât și la suprafață, demonstrând o evoluție a Roșiei Montane aproape exclusiv determinată de căutarea aurului de către oameni. Intervențiile finale aparțin perioadei regimului comunist, care a impus naționalizarea în 1948 și a pus capăt mineritului ca obiect tradițional de activitate al familiilor sau grupurilor mici. Mineritul de stat, atât în subteran, cât și la suprafață, s-a încheiat în 2006.