Roșia Montană a fost înscrisă în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO

27 Iulie 2021

Peisajul cultural minier Roșia Montană a fost înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Decizia a fost luată astăzi, prin consens, de Comitetul Patrimoniului Mondial în cea de-a 44-a sa sesiune, extinsă, de la Fouzhou, China, ce are loc online în perioada 16-31 iulie 2021. Valoarea universală excepțională a Peisajului cultural minier Roșia Montană – cel mai important, extins și divers din punct de vedere tehnic complex subteran minier al antichității romane, împreună cu zonele de exploatare a minereului, zone de locuit, zone sacre, necropole – a fost, astfel, recunoscută pe baza criteriilor (ii), (iii) și (iv) definite de Convenția Patrimoniului Mondial. În același timp, situl a fost înscris în Lista Patrimoniului Mondial în Pericol, recunoscându-i-se astfel atât vulnerabilitatea cât și necesitatea luării de măsuri urgente de protecție. În acest sens, este încurajată cooperarea internațională și este recomandată invitarea la Roșia Montană a unei misiuni tehnice de monitorizare reactivă pentru a se stabili starea de conservare optimă și un program de măsuri pentru asigurarea ieșirii sitului de pe Lista patrimoniului mondial în pericol. Astăzi, munca de cercetare științifică, documentare și conservare de aproape două decenii a specialiștilor și comunității patrimoniale din România și din lume este răsplătită prin recunoașterea de către UNESCO a valorii universale excepționale a sitului de la Roșia Montană. Protejat integral ca monument istoric de legislația din România, Peisajul cultural minier Roșia Montană intră astăzi în familia valorilor recunoscute ca relevante pentru întreaga umanitate, valori pentru care solidaritatea internațională se poate transforma în cooperare și asistență tehnică pentru conservarea și restaurare. Comunitatea din Roșia Montană – greu încercată în aceste zile de inundațiile catastrofale din zonă – și comunitățile patrimoniale din întreaga țară sunt beneficiari ai acestui nou statut și, în același timp, parteneri al Statului în programul de măsuri necesar a fi definit și implementat pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului și dezvoltarea durabilă a zonei.

ICOMOS reconfirmă recomandarea de înscriere a Roșiei Montane în Lista patrimoniului mondial UNESCO

4 Iunie 2021

În raportul său elaborat pentru cea de-a 44-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial ce va avea loc online în perioada 16-31 iulie 2021 - raport publicat pe site-ul Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO în data de 4 iunie - ICOMOS recomandă înscrierea Peisajului Minier Roșia Montană, ca peisaj cltural, în Lista patrimoniului mondial pe baza criteriilor (ii), (iii) și (iv) și, în același timp, înscrierea sa în Lista patrimoniului mondial în pericol. ICOMOS recomandă, de asemenea, ca o misiune de monitorizare reactivă a să fie invitată la fața locului pentru a stabili starea de conservare optimă și un program de măsuri pentru asigurarea ieșirii sitului de pe Lista patrimoniului mondial în pericol. ICOMOS propune textul declarației de valoare universală excepțională a Peisajului Minier Roșia Montană și recomandă României luarea în considerare în regim de urgență a unor măsuri de protecție, încurajând totodată cooperarea internațională pentru susținerea protejării și conservarii sitului. Raportul complet este disponibil aici.

Procedura de înscriere în Lista Patrimoniului Mondial a fost reluată la cererea României

31 Ianuarie 2020

Având în vedere cererea înaintată de România în data de 31 ianuarie 2020, procedura de înscriere a Peisajului Minier Roșia Montană în Lista patrimoniului Mondial UNESCO a fost reluată.

Scrisoarea semnată de Ministrul Culturii domnul Bogdan Gheorghiu a fost depusă la Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO prin grija Delegației Permanente a României pe lângă UNESCO. Odată cu anunțul oficial din data de 31 ianuarie Ministrul Culturii a anunțat un plan de acțiuni dedicat protejării patrimoniului național de la Roșia Montană (anunțul este disponibil aici: Planul Ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, pentru protejarea patrimoniului naţional de la Roşia Montană intră în acţiune ).

Dosarul Roșia Montană – returnat la cererea României

Iulie 2018

Având în vedere cererea înaintată de România în data de 28 iunie, cu două zile înainte de începerea discuțiilor în CPM pe punctul 8B referitor la nominalizări, prin care s-a solicitat returnarea dosarului (referral) dat fiind arbitrajul internațional în curs, CPM dezbate pe larg acest subiect – transcrierea dezbaterilor este disponibilă aici – și ia următoarea decizie:

Decizia 42 COM 8B.32

Comitetul Patrimoniului Mondial,
1. Examinând Documentele WHC/18/42.COM/8B și WHC/18/42.COM/INF.8B1;
2. Luând notă de evaluarea Organismului Consultativ potrivit căreia proprietatea nominalizată justifică Valoarea Universală Excepțională pe baza criteriilor (ii) și (iv) și întrunește condițiile de integritate și autenticitate;
3. Ia act de cererea oficială a Statului Parte de returnare a dosarului dat fiind arbitrajul internațional în curs;
4. În concordanță cu paragraful 159 al Ghidului Operațional, returnează nominalizarea Peisajul Minier Roșia Montană, România, către Statul Parte, dat fiind arbitrajul internațional în curs și pentru a implementa măsurile necesare pentru asigurarea protecției și managementului Valorii Universale Excepționale (VUE) a proprietății așa cum a fost ea identificată de ICOMOS și încurajează Statul Parte să lucreze în strânsă cooperare cu Organismele Consultative în acest scop.

Textul oficial de referință este cel în limba engleză, disponibil aici.

Potrivit prevederilor Ghidului Operațional al Convenției și conform clarificărilor furnizate de consilierul juridic al Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO în timpul dezbaterilor, evaluarea ICOMOS și dosarul depus pot fi luate în considerare ca atare pentru o perioadă de trei ani, la expirarea căreia este necesară o redepunere a dosarului, urmată de o nouă procedură de evaluare din partea Organismelor Consultative responsabile cu evaluarea (ICOMOS, IUCN).
Reluarea cursului dosarului se poate face prin depunerea unei scrisori oficiale a Statului român la UNESCO – însoțită de descrierea măsurilor luate pentru asigurarea protecției și managementului Valorii Universale Excepționale (VUE) a proprietății, așa cum a fost ea identificată de ICOMOS – până la data de 1 februarie a fiecărui an, ultimul termen în acest sens fiind data de 1 februarie 2021.

ICOMOS recomandă înscrierea Roșiei Montane în Lista Patrimoniului Mondial şi în Lista Patrimoniului Mondial în Pericol.

15 Mai 2018

Raportul de evaluare al ICOMOS este disponibil aici la pagina 242 a documentului.

Proiectul de decizie elaborat de Centrul Patrimoniului Mondial a fost publicat pe site-ul UNESCO în data de 14 mai. Acesta preia recomandările ICOMOS și se referă atât la recunoașterea valorii universale excepționale a sitului, cât și la măsurile protecție necesare, așteptate de la statul român, cu asistență internațională de specialitate.

DECIZIA finală va fi luată de către Comitetul Patrimoniului Mondial în cadrul celei de-a 42a sesiuni ce se va desfășura în Bahrain în perioada 24 iunie - 4 iulie.

EXTRAS din documentul WHC/18/42.COM/8B p.25-26 Paris, 14 mai 2018.

Textul oficial de referință este cel în limba engleză, disponibil aici.

Vizita de evaluare la Roșia Montană s-a încheiat cu succes

2 Octombrie 2017

Vizita de sit a expertului desemnat în cadrul evaluării de către ICOMOS a dosarului de nominalizare a „Peisajului Cultural Minier Roșia Montană” pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO s-a încheiat cu succes.

Misiunea în România a domnului dr. Helmuth Albrecht, profesor la Technische Universität Bergakademie Freiberg (Universitatea Tehnică de Mine din Freiberg), expert desemnat de ICOMOS pentru evaluarea in situ a „Peisajului Cultural Minier Roșia Montană” nominalizat de Statul Român pentru Lista Patrimoniului Mondial s-a desfășurat în perioada 25-29 septembrie. ICOMOS – Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor – este organism profesional consultativ oficial al Comitetului Patrimoniului Mondial, pentru implementarea Convenției Patrimoniului Mondial UNESCO.

Mai multe informații găsiți aici.

Sondaj de opinie în comunitatea locală

26 Decembrie 2016

Institutul Național al Patrimoniului a făcut publice rezultatele sondajului de opinie desfășurat în rândul locuitorilor din Roșia Montană în cursul lunii noiembrie, pentru a afla părerea acestora cu privire la UNESCO și la perspectiva înscrierii Peisajului cultural al Roșiei Montane în Patrimoniul Mondial. A reieșit că în mare majoritate locuitorii știu ce este UNESCO, cunosc rolul acestei organizații, dar (mult prea) mulți cred că Roșia Montană figurează deja pe lista UNESCO. Alte detalii vă invităm să urmăriți în albumul de imagini care prezintă integral raportul sondajului.

Anunț de presă | Depunerea dosarului de nominalizare

9 Decembrie 2016

Partea științifică a dosarului pentru includerea Peisajului cultural minier Roșia Montană în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a fost finalizată. Procedura internă guvernamentală pentru ca acest dosar să aibă toate șansele de a fi admis este în curs. Reprezentanții Ministerului Culturii au înmânat dosarul Roșia Montană Delegației României la UNESCO, aflată sub conducerea ambasadorului Adrian Cioroianu. Data limită pentru depunerea oficială a dosarului către Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO este 1 februarie 2017.

CNMI aprobă depunerea dosarului

29 Noiembrie 2016

Comisia Națională a Monumentelor Istorice a analizat în cadrul ședinței din 29 noiembrie 2016, dosarul Peisajul cultural minier Roșia Montană și a aprobat depunerea acestuia.