Echipa

Coordonare

Barry Gamble

Expert în Patrimoniu Mondial, Marea Britanie, are o experiență de cca 20 ani în consultanță și în elaborarea de dosare de succes pentru nominalizarea de situri pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO pentru Guvernele Marii Britanii, Japoniei, Poloniei, Germaniei etc. Participă anual, din 2006, la ședințele Comitetului Patrimoniului Mondial și asigură consultanță în domeniul Patrimoniului Mondial pe teme diverse precum elaborarea Listelor Indicative, elaborarea de propuneri transnaționale etc.


Irina Iamandescu

Arhitect și doctor în arhitectură, este lector la Catedra de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului ”Sanda Voiculescu” a Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București unde are cursuri de reabilitarea monumentelor istorice, arheologie industrială și îndrumă proiecte de restaurare. Are o experiență de 10 ani în administrația centrală - Ministerul Culturii / Direcția Monumentelor Istorice. Este membru în board-ul TICCIH și Secretar al ICOMOS România. În prezent este director al Direcției Patrimoniu Imobil din cadrul INP și Focal Point național pentru Convenția Patrimoniului Mondial.


Institutul Național al Patrimoniului

Mihaela Hărmănescu

Arhitect și doctor în urbanism, este lector la Facultatea de Urbanism, din cadrul Universității de Arhitectură şi Urbanism ”Ion Mincu”, București, unde are cursuri de peisaj rural, sitologie - dezvoltare durabilă și este implicată în numeroase proiecte, studii, cercetări pe aceleași tematici, inclusiv o cercetare post doctorală pe tema peisajului rural.


Raluca Iosipescu

Arheolog și doctor în istorie, Șeful serviciului arheologic din cadrul INP, este specializată în arheologie medievală și în cercetarea monumentelor istorice, cu aplecare spre fortificatii și amenajări defensive. A participat în anii 2000-2004 la campaniile arheologice desfașurate în cadrul programului de cercetare Alburnus Maior. Este profesor asociat al Universitatii București, Facultatea de Istorie, în cadrul programului de masterat dedicat resurselor culturale și patrimoniului în societatea contemporană.


Iozefina Postăvaru

Istoric de artă, cercetător ştiinţific la Institutul Naţional al Patrimoniului din Bucureşti, serviciul Patrimoniu Mondial. În perioada 1992-1998, a participat la Programul româno-german de documentare a localităţilor de colonizare săsească din Transilvania ale cărui rezultate au fost sintetizate în dosarul de nominalizare în Lista Patrmoniului Mondial UNESCO a sitului Sate cu biserici fortificate din Transilvania, acceptat în 1999. În anul 2000 a lucrat în programul de inventariere a patrimoniului construit al Roşiei Montane. Din anul 2011, este coordonator ştiinţific din partea INP al “Universităţii de Vară Bucium”, axată pe protejarea patrimoniului rural minier.


Alexandra Stoica

Arhitect și absolvent al Școlii de specializare în restaurarea bunurilor arhitecturale și a peisajului, Universitatea Sapienzà din Roma cu lucrarea de specializare Roșia Montană – restaurare urbană a pieței centrale - studiu și propunere în care a valorificat cunoștințele dobândite în timpul campaniei de documentare a patrimoniului construit de la Roșia Montană și a perioadei în care a fost coordonator al șantierelor de restaurare dezvoltate în zonă. În prezent este asistent al departamentului de legislație al Ordinului Arhitecților din România, filiala București și co-coordonator al proiectului de regenerare urbană Calup.


Irina Leca

Istoric de artă, absolventă a Facultății de Limbi Străine și a Facultății de Istorie din cadrul Universității din București, cu o lucrare pe tema istorii arhitecturii rezidențiale din Transilvania în secolele XVIII-XIX, și-a continuat studiile de specializare în cadrul programului masteral de Istoria Artei și Filosofia Culturii. În prezent este consilier în cadrul Institutului Național al Patrimoniului și vicepreședinte al Asociației ARCHÉ ce are ca scop cercetarea promovarea și valorificarea patrimoniului cultural.


Echipa de redactare tehnică hărți și suport topo:

Eduard Hazu, inginer topograf, Direcția Patrimoniu Imobil a INP
Răzvan Lie, arhitect stagiar
Alexandru Gagiu, student arhitect.


Muzeul Național de Istorie a României

Paul Damian

Arheolog, doctor în istorie, director adjunct al Muzeului Național de Istorie a României, coordonator al Programului național de cercetare arheologică Alburnus Maior – Roșia Montană, autor a numeroase studii și articole privind rezultatele campaniei.

Mihaela Simion

Arheolog, doctor în istorie, cercetător științific și membru al echipei de cercetare a MNIR pentru programul Național de cercetare arheologică Alburnus Maior – Roșia Montană, autor a numeroase studii și articole privind rezultatele campaniei.

Corina Borș

Arheolog, doctor în istorie, cercetător științific și membru al echipei de cercetare a MNIR pentru Programul Național de cercetare arheologică Alburnus Maior – Roșia Montană, autor a numeroase studii și articole privind rezultatele campaniei.


Consultanță

Horia Ciugudean

Arheolog, doctor în istorie, cercetător științific I la Muzeul Unirii din Alba Iulia, conferențiar la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, profesor asociat al Institutului Arheologic German


Design Grafic

Andrei Turenici, Alice Ioana Voinea