La pas cu Roșia Montană.
Spre UNESCO.

Pași procedurali de înscriere în patrimoniul mondial UNESCO


Ianuarie 2011. Comisia Națională a Monumentelor Istorice recomandă includerea

A fost demarată procedura de înscriere a Roșiei Montane în Patrimoniul Mondial UNESCO, în temeiul art. 33 (1) l) din Legea 422/2001: în ședința Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (CNMI)* din 26 ianuarie 2011, prin votul a 18 membri CNMI, s-a recomandat Ministerului Culturii și Patrimoniului Național (MCPN) înscrierea în Lista Indicativă UNESCO a obiectivelor și arealelor din Roșia Montană protejate prin legislația românească (Lista Monumentelor Istorice, L 5/2000).


Februarie 2016. A fost înaintată propunerea de includere a Roșiei Montane pe Lista Indicativă a României pentru UNESCO*

Octombrie 2016. Comitetul Patrimoniului Mondial adoptă propunerile statelor pentru listele indicative.

În cadrul celei de-a 40-a sesiuni de lucru a Comitetului Patrimoniului Mondial, plenul a adoptat documentul WHC/16/40.COM/8A, care cuprinde propunerile statelor membre ale organizației pentru obiectivele de inclus în lista indicativă a UNESCO. Printre acestea, a fost adoptată și includerea sitului Roșia Montană, propus de România, pe lista indicativă UNESCO*

Decembrie 2016. Dosarul a fost depus la Delegația României de pe lângă UNESCO*

A fost finalizată partea științifică a dosarul pentru înscriere, pregătită de Ministerul Culturii. Dosarul a fost depus la Delegația României de pe lângă UNESCO*

După finalizarea depunerii dosarului la UNESCO, procedura de evaluare va dura cca. 1 an jumătate.

Pași antemergători declanșării procedurii de înscriere în patrimoniul mondial UNESCO


2002-2011

Înscrierea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO a fost solicitată public, începând cu anul 2002, de diverse organizații științifice și profesionale naționale și internaționale (ICOMOS, OAR, UAR etc.)

ICOMOS
ICOMOS - Consiliul Internațional pentru Monumente, Ansambluri și Situri (International Council for Monuments and Sites (statutory advisory body of UNESCO, with an active role in the World Heritage Committee)

2002 A 13-a Adunare Generală și Simpozion Internațional ICOMOS
Rămășițele celei mai mari mine de aur Romane din lume se află în Roșia Montană, România. Situl este în pericol de a fi distrus în totalitate de un proiect minier modern, privat. Donatori internaționali au decis deja să nu contribuie la acest proiect din cauza amenințării majore pe care acesta o atrage asupra patrimoniului natural și cultural al regiunii.
ICOMOS îndeamnă viguros toate părțile interesate în acest proiect, cât și UNESCO și comunitatea internațională implicată în România, să facă tot ce le stă în putință pentru a preveni distrugerea acestui sit arheologic important. Totodată, face un apel către factorii de decizie naționali să asigure aplicarea legilor de protecție internaționale, regionale și naționale în cadrul sitului precum și în alte cazuri, cum ar fi Dracula Park, propuneri care afectează advers patrimoniul cultural al României.

2003 Rezoluția celei de a 14-a Adunări Generale Extraordinare ICOMOS, Victoria Falls, Zimbabwe, Octombrie 2003
Referitor la situl Alburnus Maior din Roșia Montană, România
Având în vedere Rezoluția 20 a celei de a 13-a Adunări Generale ICOMOS și
Luând în considerare unele informații recente despre sit și starea de amenințare curentă, Adunarea Generală ICOMOS

  • Reiterează îngrijorarea exprimată anterior în ceea ce privește operațiunile miniere în desfășurare care au dus și amenință să continue distrugerea sitului arheologic Alburnus Maior din Roșia Montană, România, și împrejurimile;
  • Face un apel pentru intervenția de urgență a Autorităților Naționale și a comunității internaționale pentru a asigura protecția adecvată sitului;
  • Face un apel pentru a continua evaluările semnificației sitului și a patrimoniului arheologic în contextul patrimoniului cultural European și Mondial, și
  • Își exprimă încă o dată determinarea de a colabora cu Autoritățile române și alte organizații pentru a îndeplinii acestea.

2005 Rezoluția nr. 8 a celei de a 15-a Adunări Generale ICOMOS, Xi’an, China, Octombrie 2005
Referitor la situl Alburnus Maior din Roșia Montană, România, ca potențial Sit al Patrimoniului Mondial, având în vedere Rezoluția 20 a celei de a 13-a Adunări Generale ICOMOS, Madrid, Spania; la Rezoluția celei de a 14-a Adunări Generale Extraordinare ICOMOS, Victoria Falls, Zimbabwe; la Rezoluția Conferinței ICOMOS, Pecs, Ungaria 22-27 mai 2004, și având în vedere Declarația ICAHM despre conceptul minier de la Roșia Montană, în Lyon, Franța, 9 septembrie 2004. Luând în considerare unele informații recente cu privire la sit și starea de amenințare permanentă a sitului, cea de a 15-a Adunare Generală ICOMOS, reunită în Xi’an, China, în octombrie 2005, conclude să:
  • Reitereze îngrijorarea profundă în ceea ce privește desfășurarea continuă a operațiunii miniere care a dus și amenință să continue distrugerea sitului arheologic Alburnus Maior din Roșia Montană, România, și împrejurimile;
  • Facă apel pentru intervenția de urgență a Autorităților Naționale și a comunității internaționale care să asigure protecie adecvată sitului;
  • Face un apel pentru a continua evaluările semnificației sitului și a patrimoniului arheologic în contextul patrimoniului cultural European și Mondial, și
  • Își exprimă încă o dată disponibilitatea de a colabora cu Autoritățile române și alte organizații pentru a îndeplinirea acestora.

2008 Rezoluția nr. 4 a celei de a 16-a Adunări Generale ICOMOS, Québec, Canada, octombrie 2008
OAR, UAR, UIA, CEA, RUR, ARA
OAR - Ordinul Arhitecţilor din România (The Romanian Chamber of Architects)
UAR - Uniunea Arhitecţilor din România (The Romanian Union of Architects)
UIA - Union Internationale des Architectes
CEA - Conseil Européen des Architectes
RUR - Registrul Urbaniștilor din România (The Romanian Register of Urban Planners)
ARA - Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. Arheologie” (The Association “Architecture. Restoration. Archaeology”)

2007
2008
2009
2010