Pași procedurali de înscriere în patrimoniul mondial UNESCO


27 Iulie 2021. Roșia Montană a fost înscrisă în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO

Peisajul cultural minier Roșia Montană a fost înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Decizia a fost luată astăzi, prin consens, de Comitetul Patrimoniului Mondial în cea de-a 44-a sa sesiune, extinsă, de la Fouzhou, China, ce are loc online în perioada 16-31 iulie 2021. Valoarea universală excepțională a Peisajului cultural minier Roșia Montană – cel mai important, extins și divers din punct de vedere tehnic complex subteran minier al antichității romane, împreună cu zonele de exploatare a minereului, zone de locuit, zone sacre, necropole – a fost, astfel, recunoscută pe baza criteriilor (ii), (iii) și (iv) definite de Convenția Patrimoniului Mondial. În același timp, situl a fost înscris în Lista Patrimoniului Mondial în Pericol, recunoscându-i-se astfel atât vulnerabilitatea cât și necesitatea luării de măsuri urgente de protecție. În acest sens, este încurajată cooperarea internațională și este recomandată invitarea la Roșia Montană a unei misiuni tehnice de monitorizare reactivă pentru a se stabili starea de conservare optimă și un program de măsuri pentru asigurarea ieșirii sitului de pe Lista patrimoniului mondial în pericol. Astăzi, munca de cercetare științifică, documentare și conservare de aproape două decenii a specialiștilor și comunității patrimoniale din România și din lume este răsplătită prin recunoașterea de către UNESCO a valorii universale excepționale a sitului de la Roșia Montană. Protejat integral ca monument istoric de legislația din România, Peisajul cultural minier Roșia Montană intră astăzi în familia valorilor recunoscute ca relevante pentru întreaga umanitate, valori pentru care solidaritatea internațională se poate transforma în cooperare și asistență tehnică pentru conservarea și restaurare. Comunitatea din Roșia Montană – greu încercată în aceste zile de inundațiile catastrofale din zonă – și comunitățile patrimoniale din întreaga țară sunt beneficiari ai acestui nou statut și, în același timp, parteneri al Statului în programul de măsuri necesar a fi definit și implementat pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului și dezvoltarea durabilă a zonei.

4 Iunie 2021. ICOMOS reconfirmă recomandarea de înscriere a Roșiei Montane în Lista patrimoniului mondial UNESCO

În raportul său elaborat pentru cea de-a 44-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial ce va avea loc online în perioada 16-31 iulie 2021 - raport publicat pe site-ul Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO în data de 4 iunie - ICOMOS recomandă înscrierea Peisajului Minier Roșia Montană, ca peisaj cltural, în Lista patrimoniului mondial pe baza criteriilor (ii), (iii) și (iv) și, în același timp, înscrierea sa în Lista patrimoniului mondial în pericol. ICOMOS recomandă, de asemenea, ca o misiune de monitorizare reactivă a să fie invitată la fața locului pentru a stabili starea de conservare optimă și un program de măsuri pentru asigurarea ieșirii sitului de pe Lista patrimoniului mondial în pericol. ICOMOS propune textul declarației de valoare universală excepțională a Peisajului Minier Roșia Montană și recomandă României luarea în considerare în regim de urgență a unor măsuri de protecție, încurajând totodată cooperarea internațională pentru susținerea protejării și conservarii sitului. Raportul complet este disponibil aici.

31 Ianuarie 2020. Procedura de înscriere în Lista Patrimoniului Mondial a fost reluată la cererea României

Având în vedere cererea înaintată de România în data de 31 ianuarie 2020, procedura de înscriere a Peisajului Minier Roșia Montană în Lista patrimoniului Mondial UNESCO a fost reluată.

Scrisoarea semnată de Ministrul Culturii domnul Bogdan Gheorghiu a fost depusă la Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO prin grija Delegației Permanente a României pe lângă UNESCO. Odată cu anunțul oficial din data de 31 ianuarie Ministrul Culturii a anunțat un plan de acțiuni dedicat protejării patrimoniului național de la Roșia Montană (anunțul este disponibil aici: http://www.cultura.ro/comunicat-de-presa-2).

Iulie 2018. Dosarul Roșia Montană – returnat la cererea României

Având în vedere cererea înaintată de România în data de 28 iunie, cu două zile înainte de începerea discuțiilor în CPM pe punctul 8B referitor la nominalizări, prin care s-a solicitat returnarea dosarului (referral) dat fiind arbitrajul internațional în curs, CPM dezbate pe larg acest subiect – transcrierea dezbaterilor este disponibilă aici – și ia următoarea decizie:

Decizia 42 COM 8B.32

Comitetul Patrimoniului Mondial,
1. Examinând Documentele WHC/18/42.COM/8B și WHC/18/42.COM/INF.8B1;
2. Luând notă de evaluarea Organismului Consultativ potrivit căreia proprietatea nominalizată justifică Valoarea Universală Excepțională pe baza criteriilor (ii) și (iv) și întrunește condițiile de integritate și autenticitate;
3. Ia act de cererea oficială a Statului Parte de returnare a dosarului dat fiind arbitrajul internațional în curs;
4. În concordanță cu paragraful 159 al Ghidului Operațional, returnează nominalizarea Peisajul Minier Roșia Montană, România, către Statul Parte, dat fiind arbitrajul internațional în curs și pentru a implementa măsurile necesare pentru asigurarea protecției și managementului Valorii Universale Excepționale (VUE) a proprietății așa cum a fost ea identificată de ICOMOS și încurajează Statul Parte să lucreze în strânsă cooperare cu Organismele Consultative în acest scop.

Textul oficial de referință este cel în limba engleză, disponibil aici.

Potrivit prevederilor Ghidului Operațional al Convenției și conform clarificărilor furnizate de consilierul juridic al Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO în timpul dezbaterilor, evaluarea ICOMOS și dosarul depus pot fi luate în considerare ca atare pentru o perioadă de trei ani, la expirarea căreia este necesară o redepunere a dosarului, urmată de o nouă procedură de evaluare din partea Organismelor Consultative responsabile cu evaluarea (ICOMOS, IUCN).
Reluarea cursului dosarului se poate face prin depunerea unei scrisori oficiale a Statului român la UNESCO – însoțită de descrierea măsurilor luate pentru asigurarea protecției și managementului Valorii Universale Excepționale (VUE) a proprietății, așa cum a fost ea identificată de ICOMOS – până la data de 1 februarie a fiecărui an, ultimul termen în acest sens fiind data de 1 februarie 2021.

15 Mai 2018. ICOMOS recomandă înscrierea Roșiei Montane în Lista Patrimoniului Mondial şi în Lista Patrimoniului Mondial în Pericol.

Raportul de evaluare al ICOMOS este disponibil aici la pagina 242 a documentului.

Proiectul de decizie elaborat de Centrul Patrimoniului Mondial a fost publicat pe site-ul UNESCO în data de 14 mai. Acesta preia recomandările ICOMOS și se referă atât la recunoașterea valorii universale excepționale a sitului, cât și la măsurile protecție necesare, așteptate de la statul român, cu asistență internațională de specialitate.

DECIZIA finală va fi luată de către Comitetul Patrimoniului Mondial în cadrul celei de-a 42a sesiuni ce se va desfășura în Bahrain în perioada 24 iunie - 4 iulie.

EXTRAS din documentul WHC/18/42.COM/8B p.25-26 Paris, 14 mai 2018.

Textul oficial de referință este cel în limba engleză, disponibil aici.

2 Octombrie 2017. Vizita de evaluare la Roșia Montană s-a încheiat cu succes

Vizita de sit a expertului desemnat în cadrul evaluării de către ICOMOS a dosarului de nominalizare a „Peisajului Cultural Minier Roșia Montană” pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO s-a încheiat cu succes.

Misiunea în România a domnului dr. Helmuth Albrecht, profesor la Technische Universität Bergakademie Freiberg (Universitatea Tehnică de Mine din Freiberg), expert desemnat de ICOMOS pentru evaluarea in situ a „Peisajului Cultural Minier Roșia Montană” nominalizat de Statul Român pentru Lista Patrimoniului Mondial s-a desfășurat în perioada 25-29 septembrie. ICOMOS – Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor – este organism profesional consultativ oficial al Comitetului Patrimoniului Mondial, pentru implementarea Convenției Patrimoniului Mondial UNESCO.

Mai multe informații găsiți aici.

1 Martie 2017. Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO anunță conformitatea tehnică a dosarului

Ministerul Culturii și Identității Naționale a primit din partea directorului Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO o scrisoare oficială prin care acesta confirmă că dosarul de nominalizare a Peisajului Cultural Minier Roșia Montană pentru Lista Patrimoniului Mondial a întrunit toate cerințele tehnice prevăzute de Ghidul Operațional privind verificarea completitudinii dosarelor de nominalizare pentru Lista Patrimoniului Mondial. Prin urmare dosarul a fost trimis către ICOMOS pentru evaluare.

4 Ianuarie 2017. Dosarul Roșia Montană a fost depus la UNESCO

Ministerul Culturii a trimis pe 4 ianuarie 2017 la UNESCO dosarul “Peisajul Cultural Minier Roșia Montană”. Depunerea dosarului pentru înscrierea în Patrimoniul Mondial a fost făcută cu asumarea Ministrului Culturii Corina Șuteu, după informarea și consultarea Prim-Ministrului Dacian Cioloș și cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe.

Comunicatul Ministerului Culturii, aici.

Decembrie 2016. Dosarul a fost depus la Delegația României de pe lângă UNESCO*

A fost finalizată partea științifică a dosarul pentru înscriere, pregătită de Ministerul Culturii. Dosarul a fost depus la Delegația României de pe lângă UNESCO*

29 Noiembrie 2016. CNMI aprobă depunerea dosarului

Comisia Națională a Monumentelor Istorice a analizat în cadrul ședinței din 29 noiembrie 2016, dosarul Peisajul cultural minier Roșia Montană și a aprobat depunerea acestuia.

Octombrie 2016. Comitetul Patrimoniului Mondial adoptă propunerile statelor pentru listele indicative.

În cadrul celei de-a 40-a sesiuni de lucru a Comitetului Patrimoniului Mondial, plenul a adoptat documentul WHC/16/40.COM/8A, care cuprinde propunerile statelor membre ale organizației pentru obiectivele de inclus în lista indicativă a UNESCO. Printre acestea, a fost adoptată și includerea sitului Roșia Montană, propus de România, pe lista indicativă UNESCO*

Februarie 2016. A fost înaintată propunerea de includere a Roșiei Montane pe Lista Indicativă a României pentru UNESCO*

Ianuarie 2011. Comisia Națională a Monumentelor Istorice recomandă includerea

A fost demarată procedura de înscriere a Roșiei Montane în Patrimoniul Mondial UNESCO, în temeiul art. 33 (1) l) din Legea 422/2001: în ședința Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (CNMI)* din 26 ianuarie 2011, prin votul a 18 membri CNMI, s-a recomandat Ministerului Culturii și Patrimoniului Național (MCPN) înscrierea în Lista Indicativă UNESCO a obiectivelor și arealelor din Roșia Montană protejate prin legislația românească (Lista Monumentelor Istorice, L 5/2000).După finalizarea depunerii dosarului la UNESCO, procedura de evaluare va dura cca. 1 an jumătate.

Pași antemergători declanșării procedurii de înscriere în patrimoniul mondial UNESCO


2002-2011

Înscrierea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO a fost solicitată public, începând cu anul 2002, de diverse organizații științifice și profesionale naționale și internaționale (ICOMOS, OAR, UAR etc.)

ICOMOS
ICOMOS - Consiliul Internațional pentru Monumente, Ansambluri și Situri (International Council for Monuments and Sites (statutory advisory body of UNESCO, with an active role in the World Heritage Committee)

2002 A 13-a Adunare Generală și Simpozion Internațional ICOMOS
Rămășițele celei mai mari mine de aur Romane din lume se află în Roșia Montană, România. Situl este în pericol de a fi distrus în totalitate de un proiect minier modern, privat. Donatori internaționali au decis deja să nu contribuie la acest proiect din cauza amenințării majore pe care acesta o atrage asupra patrimoniului natural și cultural al regiunii.
ICOMOS îndeamnă viguros toate părțile interesate în acest proiect, cât și UNESCO și comunitatea internațională implicată în România, să facă tot ce le stă în putință pentru a preveni distrugerea acestui sit arheologic important. Totodată, face un apel către factorii de decizie naționali să asigure aplicarea legilor de protecție internaționale, regionale și naționale în cadrul sitului precum și în alte cazuri, cum ar fi Dracula Park, propuneri care afectează advers patrimoniul cultural al României.

2003 Rezoluția celei de a 14-a Adunări Generale Extraordinare ICOMOS, Victoria Falls, Zimbabwe, Octombrie 2003
Referitor la situl Alburnus Maior din Roșia Montană, România
Având în vedere Rezoluția 20 a celei de a 13-a Adunări Generale ICOMOS și
Luând în considerare unele informații recente despre sit și starea de amenințare curentă, Adunarea Generală ICOMOS

  • Reiterează îngrijorarea exprimată anterior în ceea ce privește operațiunile miniere în desfășurare care au dus și amenință să continue distrugerea sitului arheologic Alburnus Maior din Roșia Montană, România, și împrejurimile;
  • Face un apel pentru intervenția de urgență a Autorităților Naționale și a comunității internaționale pentru a asigura protecția adecvată sitului;
  • Face un apel pentru a continua evaluările semnificației sitului și a patrimoniului arheologic în contextul patrimoniului cultural European și Mondial, și
  • Își exprimă încă o dată determinarea de a colabora cu Autoritățile române și alte organizații pentru a îndeplinii acestea.

2005 Rezoluția nr. 8 a celei de a 15-a Adunări Generale ICOMOS, Xi’an, China, Octombrie 2005
Referitor la situl Alburnus Maior din Roșia Montană, România, ca potențial Sit al Patrimoniului Mondial, având în vedere Rezoluția 20 a celei de a 13-a Adunări Generale ICOMOS, Madrid, Spania; la Rezoluția celei de a 14-a Adunări Generale Extraordinare ICOMOS, Victoria Falls, Zimbabwe; la Rezoluția Conferinței ICOMOS, Pecs, Ungaria 22-27 mai 2004, și având în vedere Declarația ICAHM despre conceptul minier de la Roșia Montană, în Lyon, Franța, 9 septembrie 2004. Luând în considerare unele informații recente cu privire la sit și starea de amenințare permanentă a sitului, cea de a 15-a Adunare Generală ICOMOS, reunită în Xi’an, China, în octombrie 2005, conclude să:
  • Reitereze îngrijorarea profundă în ceea ce privește desfășurarea continuă a operațiunii miniere care a dus și amenință să continue distrugerea sitului arheologic Alburnus Maior din Roșia Montană, România, și împrejurimile;
  • Facă apel pentru intervenția de urgență a Autorităților Naționale și a comunității internaționale care să asigure protecie adecvată sitului;
  • Face un apel pentru a continua evaluările semnificației sitului și a patrimoniului arheologic în contextul patrimoniului cultural European și Mondial, și
  • Își exprimă încă o dată disponibilitatea de a colabora cu Autoritățile române și alte organizații pentru a îndeplinirea acestora.

2008 Rezoluția nr. 4 a celei de a 16-a Adunări Generale ICOMOS, Québec, Canada, octombrie 2008
OAR, UAR, UIA, CEA, RUR, ARA
OAR - Ordinul Arhitecţilor din România (The Romanian Chamber of Architects)
UAR - Uniunea Arhitecţilor din România (The Romanian Union of Architects)
UIA - Union Internationale des Architectes
CEA - Conseil Européen des Architectes
RUR - Registrul Urbaniștilor din România (The Romanian Register of Urban Planners)
ARA - Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. Arheologie” (The Association “Architecture. Restoration. Archaeology”)

2007
2008
2009
2010