Bisericile

Cinci culte religioase si numeroase grupuri etnice au trăit împreună/alături în muncă și viață comunitară. Această situație ce se reflectă în caracterul actual al acestei așezări miniere transilvane înghețată substanțial în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, la începuturile urbanizării sale prospere. Bisericile – de cult ortodox, greco-catolic, catolic, reformat și unitarian - domină văile și mediul construit și contribuie semnificativ la imaginea simbolică a celor două localități.